RSG ye Hoşgeldiniz

Sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan teknolojiler doktorlara, radyoloji teknikerlerine, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına daha az hatayla işlerini yapma şansı verirken hastaların da daha kısa sürede iyileşmelerini sağlamaktadır. Bunlara ek olarak kullanılan teknolojiler, hizmet verimliliğini arttırmada ve kalitenin yükseltilmesinde önemli etkenler arasında yer almaktadır. Bu teknolojiler arasındaki sanal gerçeklik teknolojilerinin, yakın gelecekte sağlık hizmetlerinde önemli derecede etkili olacağı düşünülmektedir. Sanal gerçeklik, gerçek dünyaya ilişkin bir durumun bilgisayar tarafından yaratılmış üç boyutlu bir benzetimi içinde, kullanıcının bu benzetim ortamını üzerine giydiği özel aygıtlarla duygusal olarak algıladığı ve bu yapay dünyayı yine bu aygıtlar aracılığı ile etkin olarak denetleyebildiği sistemlerdir. Günümüzde hastaya zarar vermemek, hataları en aza indirmek, etik ihlalleri önlemek, sağlık alanında gelişen teknolojiye uyum sağlamak, hastaların artan beklentilerini karşılamak ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için sağlık personelinin eğitiminde yeni araçların geliştirilmesine ve kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla risksiz bir ortamda klinik senaryoların sınırsız şekilde uygulanmasına izin vererek sağlık öğrencinin kaygısını azaltmayı ve kendine olan güvenini arttırmayı, klinik karar verme becerilerini geliştirmeyi ve öğrenciye uygulama sonunda geribildirim vererek etkili öğrenmeyi sağlayan sanal gerçeklik sistemleri sağlık eğitiminde yükselen bir değer olarak yer almaktadır. Sanal gerçeklik uygulamalarının kullanım avantajlarına ilave olarak sanal gerçeklik teknolojini kullanan sağlık öğrencisi/kişi gerçek dünyada var olan tehlikelerle karşı karşıya kalmadan gerçek durum ve yaşantıları aynen yansıtan yapay bir ortamda bulunarak çalışmaları güvenli bir şekilde yapma olanağı vermesidir. Bir diğer olumlu yönü de kullanıcıya gerçek dünyada ulaşılabilir ya da yapılabilir olmayan konularda deneyim kazanma fırsatı vermektedir.

Neler Var?

Online dersler alabilme

VR 360 ile hastane ortamında çekilmiş videolu görsel öğeler ile dersleri pekiştirme

Öğrendiklerini test edebilmek için online quizler

course_image
FILE-20180327-0825M7VAKSAGCBJL

Kazanılacak Yetenekler

  • Hastaneye gitmeden pratik yapma imkanı
  • Sınav öncesi kendini deneyebilme