Akciğer ve Kalp Radyografileri

 

Akciğer P.A, Akciğer lateral, Akciğer oblik, Apiklordotik,

Lateral Decubitis, Mikrofilm, Bronkografi, Tele A.P, Tele

Lateral,  ve  Tele  Oblik  radyografilerinin  çekimiyle  ilgili

bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

 

Genel Amaç

Öğrenci,  Radyasyon  Güvenliği  Mevzuatına  uygun  olarak

Radyoloji   Laboratuvarında   gerekli   araç   ve   gereç

sağlandığında,  akciğer  ve  kalp  radyografilerini  tekniğine

uygun olarak çekebilecektir.

 

Amaçlar

 1. Akciğer P.A radyografisi çekebileceksiniz.
 2. Akciğer lateral radyografisini çekebileceksiniz.
 3. Akciğer sağ oblik radyografisini çekebileceksiniz.
 4. Akciğer sol oblik radyografisini çekebileceksiniz

 

 1. Apiklordotik radyografisini çekebileceksiniz.
 2. Lateral Decubitis radyografisini çekebileceksiniz.
 3. Mikrofilm radyografisini çekebileceksiniz.
 4. Bronkografi çekebileceksiniz.
 5. Tele A.P radyografisini çekebileceksiniz.
 6. Tele lateral radyografisini çekebileceksiniz.
 7. Tele sağ oblik radyografisi çekebileceksiniz.
 8. Tele sol oblik radyografisi çekebileceksiniz.

1. AKCİĞER P-A RADYOGRAFİSİ

1
1.1. Akciğer P.A Radyografisinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
1-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

2. AKCİĞER LATERAL RADYOGRAFİSİ

1
2.1. Akciğer Lateral Radyografisinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
2-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

3. AKCİĞER SAĞ OBLİK RADYOGRAFİSİ

1
3.1. Akciğer Sağ Oblik Radyografisinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
3-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

4. AKCİĞER SOL OBLİK RADYOGRAFİSİ

1
4.1. Akciğer Sol Oblik Radyografisinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
4-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

5. APİKOLORdOtİK RADYOGRAFİSİ

1
5.1. Apikolordotik Radyografisinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
5-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

6. LATERAL DECUBİTİS RADYOGRAFİSİ

1
6.1. Lateral Decubitis Radyografisinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
6-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

7. MİKROFİLM RADYOGRAFİSİ

1
7.1. Mikrofilm Radyografinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
7-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

8. BRONKO RADYOGRAFİSİ

1
8.1. Bronko Radyografinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
8-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

9. TELE P-A RADYOGRAFİSİ

1
9.1. Tele P-A Radyografinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
9-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

10. TELE LATERAL RADYOGRAFİSİ

1
10.1. Tele Lateral Radyografinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
10-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

11. TELE SAĞ OBLİK RADYOGRAFİSİ

1
11.1. Tele Sağ Oblik Radyografinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
11-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

12. TELE SOL OBLİK RADYOGRAFİSİ

1
12.1. Tele Sol Oblik Radyografinin Amacı ve Çekim Tekniği
2 saat
2
12-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5 soru

MODÜL DEĞERLENDİRME

1
Akciğer ve Kalp Radyografileri Modül Değerlendirme
12 soru
Kurslar tamamen ücretsizdir :)

Sevgili Öğrenci,

Bu modül sonunda, akciğer ve kalp radyografilerinin çekimi ile ilgili bilgi ve becerileri öğreneceksiniz. Bu bilgi ve becerileri öğrenirken radyasyondan korunma önlemlerini alacak ve tekniğine uygun çekim iŞlemi gerçekleŞtireceksiniz.Bu modül çalıŞmasında kazanacağınız yeterlikler; ilerde çekeceğiniz radyografilerde daha güvenilir tanı konulması, tedavi uygulanması ve hasta memnuniyetinin sağlanması açısından size çok önemli katkılar sağlayacaktır.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 58 öğrenci
Süre: 3 Saat
Dersler: 12
Video: 10 dk
Seviye: Orta

Arşiv

Çalışma Saatlerimiz

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed